14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsretsloven § 13

Lov om rigsretten paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. September 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Beslutter folketinget at rejse tiltale mod en minister, vælger det samtidig en anklager.

•••

Stk. 2 I andre under rigsretten hørende sager udføres hvervet som anklager af rigsadvokaten, medmindre folketinget vælger en anden anklager.

•••

Stk. 3 Meddelelse om tiltalen samt om valget af anklager tilstilles uopholdelig rigsrettens formand, der herom underretter tiltalte.

•••
profile photo
Profilside