14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 9723 af 02. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Indsættelse i detentionen, herunder visitation og lægeundersøgelse
Ved ankomsten til politistationen skal den frihedsberøvede straks fremstilles for den vagthavende. Den vagthavende skal på baggrund af alle relevante oplysninger om den frihedsberøvedes tilstand og adfærd vurdere, om den pågældende skal anbringes i detention.

•••

Stk. 2 Den vagthavendes vurdering af den frihedsberøvedes tilstand skal angives i detentionsrapporten. Endvidere skal den frihedsberøvedes data samt tidspunkterne for frihedsberøvelsen og fremstillingen indføres i detentionsrapporten og i POLSAS.

•••

Stk. 3 På politistationer, hvor der ikke er udpeget en egentlig vagthavende, skal den lokale politiledelse sørge for, at der er udpeget en erfaren politjenestemand til at varetage de opgaver, der påhviler den vagthavende i forbindelse med detentionsanbringelse.

•••
profile photo
Profilside