14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 9723 af 02. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ved transport af en frihedsberøvet person til politistationen gives meddelelse herom til den vagthavende. Ved modtagelse af sådan meddelelse skal den vagthavende uden unødigt ophold tilkalde en læge med henblik på undersøgelse af den frihedsberøvede. Dette gælder dog ikke, når transporttiden er af kortere varighed. Tidspunktet for tilkaldelse af læge skal anføres i detentionsrapporten.

•••

Stk. 2 Den frihedsberøvede skal under transporten til politistationen konstant være under tilsyn.

•••

Stk. 3 Hvis den frihedsberøvede transporteres af politipersonale af det modsatte køn, skal mindst to polititjenestemænd under hele transporten opholde sig hos den pågældende.

•••
profile photo
Profilside