14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 9723 af 02. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Ved vurderingen af en frihedsberøvet beruset persons helbredstilstand skal politiet være særlig opmærksom på den pågældendes tilstand ved den første kontakt, herunder om den pågældende har pådraget sig skader. Politiet kan i den forbindelse udspørge eventuelle vidner om den frihedsberøvedes tilstand, færden mv.

•••

Stk. 2 Politiet undersøger, om den frihedsberøvede er i besiddelse af berusende eller bedøvende midler, injektionssprøjter mv., der i givet fald fratages den pågældende.

•••
profile photo
Profilside