14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 9723 af 02. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Udtagelse af detentionen
Enhver detentionsanbragt skal løslades, så snart begrundelsen for frihedsberøvelsen ikke længere er til stede.

•••

Stk. 2 Efter udtagelse af detentionen skal den frihedsberøvede vejledes om adgangen til at klage til Justitsministeriet over detentionsanbringelsen, om muligheden for at få en skriftlig begrundelse for detentionsanbringelsen samt om muligheden for alkoholafvænning og behandling. Vejledning kan ske ved udlevering af pjecen "Hvor går du hen, når du går ud" eller en lokal pjece/blanket med de samme oplysninger. Tilsvarende gælder, hvis den frihedsberøvede udtages med henblik på løsladelse efter foreløbig anbringelse i detentionen, jf. § 10, stk. 2.

•••

Stk. 3 Det anføres i detentionsrapporten, at den pågældende er blevet vejledt i overensstemmelse med stk. 2.

•••

Stk. 4 Ved tilbagelevering af effekter, der er frataget den frihedsberøvede, skal den pågældende ved udleveringen af effekterne anmodes om at kvittere herfor på detentionsrapporten.

•••

Stk. 5 Tidspunkt for endelig udtagelse af detentionen samt for løsladelsen skal noteres i detentionsrapporten og i POLSAS.

•••
profile photo
Profilside