14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 9723 af 02. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 I tilslutning til politipersonalets tilsyn med de detentionsanbragte skal hvert tilsyn noteres i detentionsrapporten med angivelse af tidspunkt, og om der har fundet skærpet tilsyn sted, jf. § 24.

•••

Stk. 2 Det skal desuden anføres i detentionsrapporten, om tilsynet er sket ved personligt fremmøde eller ved hjælp af elektronisk overvågningsudstyr.

•••

Stk. 3 Navnene på de polititjenestemænd, der har foretaget tilsynet, skal angives i detentionsrapporten. Det er tilstrækkeligt at anføre initialer eller tjenestenummer, såfremt dette ikke kan medføre tvivl om, hvem der har foretaget tilsynet.

•••
profile photo
Profilside