14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 9723 af 02. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 I følgende situationer skal der føres skærpet tilsyn med en detentionsanbragt:

  • 1. hvis de foreliggende oplysninger om den detentionsanbragte – herunder indhentede oplysninger fra kriminalregistret – giver anledning hertil,

  • 2. under foreløbig detentionsanbringelse, jf. § 10, stk. 2,

  • 3. i de tilfælde, hvor der kun har fundet en foreløbig visitation sted, jf. § 11, stk. 3,

  • 4. hvis flere personer undtagelsesvis anbringes i samme detentionsrum, jf. § 16, eller

  • 5. hvis et barn mellem 12 og 15 år undtagelsesvis anbringes i detention, jf. § 20.

•••

Stk. 2 Ved skærpet tilsyn forstås et tilsyn, hvor den detentionsanbragte tilses hyppigere end 1 gang hver halve time. Efter omstændighederne kan et skærpet tilsyn indebære konstant overvågning.

•••

Stk. 3 Skærpet tilsyn kan kun ske ved en polititjenestemands fremmøde i detentionen.

•••
profile photo
Profilside