14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 9723 af 02. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Et barn under 15 år må kun anbringes i detention, hvis anden anbringelse er sikkerhedsmæssigt uforsvarlig som følge af barnets adfærd. Anbringelsen skal indberettes til Rigspolitiet, jf. § 30.

•••

Stk. 2 Lægeundersøgelse af barnet skal ske hurtigst muligt.

•••

Stk. 3 Den vagthavende skal sørge for, at barnet anbringes i det bedst egnede/største detentionslokale.

•••

Stk. 4 Der skal føres skærpet tilsyn med barnet, jf. 24.

•••

Stk. 5 Anbringelsen skal være så kortvarig og skånsom som muligt og må ikke udstrækkes ud over 4 timer, medmindre det ikke er muligt inden for denne tid at overgive barnet til andre, der på forsvarlig måde kan tage sig af barnet.

•••
profile photo
Profilside