14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 9723 af 02. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Frihedsberøvelse
Hvis mindre indgribende foranstaltninger, jf. § 1, stk. 2 og 3, ikke findes tilstrækkelige til at afværge faren for den berusede eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed, skal politiet tage stilling til, om en beruset person skal frihedsberøves med henblik på

  • 1. hjemtransport,

  • 2. overgivelse til andre, der på forsvarlig måde kan tage sig af den pågældende,

  • 3. indbringelse til hospital, eller

  • 4. indbringelse til forsorgshjem eller lignende.

•••

Stk. 2 Kun i tilfælde, hvor foranstaltninger som nævnt i stk. 1, nr. 1 – 4, ikke findes tilstrækkelige eller egnede til at afværge faren for den pågældende selv eller andre eller den offentlige orden eller sikkerhed, kan politiet træffe beslutning om anbringelse af den pågældende i detention.

•••
profile photo
Profilside