14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 9723 af 02. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Inden den endelige anbringelse i detentionen skal den frihedsberøvede altid undersøges af en læge. Lægeundersøgelse af den frihedsberøvede foretages enten ved tilkald af læge/vagtlæge, jf. § 6, stk. 1, eller ved undersøgelse på skadestue. Vagthavende skal ved lægevalget vurdere, hvad der er mest hensigtsmæssigt under hensyn til tid og afstand.

•••

Stk. 2 Lægeundersøgelsen skal belyse, om den frihedsberøvede er i en tilstand, der taler imod anbringelse i detention, og om den pågældende er i en tilstand, der eventuelt kræver behandling på sygehus, hos læge eller lignende.

•••

Stk. 3 Tidspunktet for lægeundersøgelsen, lægens navn samt et kort referat af lægens bemærkninger om den frihedsberøvede skal anføres i detentionsrapporten. Det skal altid angives, om lægen finder, at der helbredsmæssigt er noget til hinder for detentionsanbringelsen. Hvis lægen har afgivet skriftlige bemærkninger, jf. § 14, skal der henvises hertil i detentionsrapporten.

•••
profile photo
Profilside