14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 9723 af 02. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 I forbindelse med visitationen skal det noteres i detentionsrapporten, om den pågældende er fundet i besiddelse af effekter, herunder penge, værdigenstande eller genstande, der kan benyttes til at volde skade på den pågældende selv, på andre personer eller inventar. Det noteres endvidere i detentionsrapporten, hvilke effekter der eventuelt er frataget den pågældende. Såfremt den pågældende ikke findes i besiddelse af effekter af den omhandlede karakter, angives dette i detentionsrapporten.

•••

Stk. 2 Navnene på de polititjenestemænd, der har foretaget visitationen, skal angives i detentionsrapporten. Det er tilstrækkeligt at anføre initialer eller tjenestenummer, såfremt dette ikke kan medføre tvivl om, hvem der har foretaget visitationen.

•••

Stk. 3 Politiet skal påse, at effekter, der fratages en frihedsberøvet person, holdes adskilt fra effekter, der tilhører andre frihedsberøvede.

•••
profile photo
Profilside