14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 9723 af 02. February 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Inden visitation og lægeundersøgelse foretages, jf. §§ 11 - 14, skal den vagthavende indhente oplysninger om den frihedsberøvede i kriminalregistret, bl.a. med henblik på at afgøre, om der ved endelig detentionsanbringelse skal iværksættes et skærpet tilsyn. Udskrift fra kriminalregistret skal vedlægges detentionsrapporten og opbevares i overensstemmelse med reglerne i § 28.

•••

Stk. 2 Indtil den frihedsberøvede er lægeundersøgt, kan der ske foreløbig anbringelse i detention.

•••

Stk. 3 Under en foreløbig detentionsanbringelse skal der føres skærpet tilsyn med den frihedsberøvede, jf. § 24.

•••
profile photo
Profilside