14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 3a

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 3a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1219 af 31. august 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3a Registrerede revisorer, der er optaget i Erhvervsstyrelsens register over offentligt godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. § 2, kan blive godkendt som statsautoriserede revisorer, hvis de består en eksamen herfor.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om denne eksamen, herunder om eksamens indhold, afholdelse og bedømmelse. Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer

•••
profile photo
Profilside