Bøger, som nævner Revisorloven § 29

Kontrol med revisionsvirksomheder

- Side 576 -

...i overensstemmelse med reglerne i lovens §§ 34-36. Efter revisorlovens § 35 gælder der en særlig kontrol med revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse, dvs. børsselskaber og finansielle virksomheder. Udførelsen af denne kontrol udføres af kontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen, jf. revisorlovens § 35, stk. 5.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 577 -

ringsopgave eller ej, jf. bl.a. revisorlovens §§ 29 og 32. Styrelsen kan således iværksætte undersøgelser vedrørende de pågældendes rådgivning af kunder om disses forpligtelser efter hvidvaskloven.

Læs på Jurabibliotek