14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 24b

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 24b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1219 af 31. august 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24b Efter begrundet ansøgning fra en revisor eller en revisionsvirksomhed kan Erhvervsstyrelsen undtagelsesvis, og hvis helt ekstraordinære forhold taler for det, fritage revisoren eller revisionsvirksomheden for begrænsningen i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

•••

Stk. 2 Fritagelse efter stk. 1 kan højst gives for 1 regnskabsår.

•••
profile photo
Profilside