Bøger, som nævner Revisorloven § 11

Til stk. 1. Den daglige ledelses rapporteringspligt

- Side 491 -

Vedeksterne revisorerforstås personer eller virksomheder, der er godkendt efter §§ 3, 10 eller 11 i revisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. november 2018, som udfører revisionsydelser eller lignende ydelser for virksomheden, og som ikke indgår i et ansættelsesforhold med virksomheden.

Læs på Jurabibliotek