Bøger, som nævner Revisorloven § 11

Bemærk, at § 11 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 11, om det har en betydning.

Særligt om godkendte revisionsvirksomheder og godkendte revisorers disciplinæransvar i forbindelse med klager indbragt for Revisornævnet af Revisortilsynet eller Erhvervsstyrelsen

- Side 517 -

...revisionsvirksomhed ikke alene skal have de fornødne kvalitetsstyringssystemer, afpasset under hensyn til virksomhedens størrelse og karakter, samt regler for styring af uafhængigheden både generelt og konkret, men revisorvirksomheden skal også være i stand til at dokumentere såvel dette som efterlevelsen af god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder.

Læs på Jurabibliotek