Bøger, som nævner Revisorloven § 11

Indledning

- Side 19 -

...indeholder Revisorloven regler om anerkendelse af revisorer med uddannelse svarende til den danske samt endvidere vedrørende revisorer fra et andet EU-land eller et EØF-lands adgang til – lejlighedsvis – at afgive erklæringer (dog ikke vedrørende lovpligtig revision), på samme vilkår som godkendte revisorer.1111. Jf. herved Revisorlovens §§ 10-11.

Læs på JurabibliotekIndledning

- Side 24 -

...i form af love og bekendtgørelser, der har til formål at fastlægge de forudsætninger og retningslinjer, inden for hvilke godkendte revisorer skal udøve deres erhverv. De statsautoriserede revisorer og de registrerede revisorer udgør – sammen med de i Revisorlovens §§ 10-11 omtalte (udenlandske) revisorer – gruppen af såkaldte »godkendte revisorer«.

Læs på JurabibliotekDen EU-retlige regulering

- Side 38 -

...som statsautoriserede revisorer som udgangspunkt kan praktisere i andre lande end Danmark, ligesom andre medlemslandes revisorer tillige kan praktisere i Danmark. Det følger endvidere af Revisorlovens § 3, stk. 1, nr. 1, at Erhvervsstyrelsen i den forbindelse kan stille de samme krav til sådanne udenlandske revisorer, som der stilles til de danske.

Læs på Jurabibliotek