14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 56

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 56

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§56 Oplysninger i revisionsprotokoller, jf. § 21, stk. 1 og 2, skal gives første gang i revisionsprotokoller, der vedrører det førstkommende regnskabsår for den reviderede virksomhed, der starter den 1. juli 2008 eller senere, jf. dog § 55, stk. 4.

•••

Stk. 2 § 24, stk. 4, og § 25, finder, for så vidt angår kommuner, kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, og regioner, anvendelse, uanset om revisionen er antaget før den 1. januar 2012, og uanset om det reviderede regnskab vedrører perioden før den 1. januar 2012.

•••

Stk. 3 I § 25 regnes 7-års-perioden fra den førstkommende ordinære generalforsamling, der er afholdt efter den 1. september 2003 i den reviderede virksomhed.

•••

Stk. 4 En rapport om gennemsigtighed, jf. § 27, skal offentliggøres første gang inden 3 måneder efter udløbet af det førstkommende regnskabsår, der starter den 1. juli 2008 eller senere.

•••

Stk. 5 Bestemmelsen i § 31 om revisionsudvalg har virkning fra førstkommende ordinære generalforsamling, der afholdes efter den 31. december 2008.

•••

Stk. 6 Bestemmelsen i § 43, stk. 6, 3. pkt., finder anvendelse på klager vedrørende en revisors afgivelse af erklæringer efter den 1. januar 2012.

•••
profile photo
Profilside