14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 55

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 55

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§55 Loven træder i kraft den 1. juli 2008, jf. dog stk. 2-5.

•••

Stk. 2 § 4 træder i kraft den 1. januar 2009.

•••

Stk. 3 Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 15.

•••

Stk. 4 § 21, stk. 3, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2012.

•••

Stk. 5 § 43, stk. 6, 3. pkt., træder i kraft den 1. januar 2012.

•••
profile photo
Profilside