14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 50

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 50

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§50 Finansiering af kvalitetskontrol og undersøgelses- og disciplinærsystemet
Erhvervsstyrelsen kan fastsætte, at finansiering af kvalitetskontrol samt undersøgelses- og disciplinærsystemet sker ved opkrævning af et gebyr hos alle godkendte revisorer, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret for kvalitetskontrol fastsættes særskilt for henholdsvis revisorer, der er tilknyttet revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, og revisorer, der er tilknyttet andre revisionsvirksomheder. Gebyrbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at revisorer, jf. § 11, stk. 1, skal betale et gebyr, der bidrager til finansieringen af Revisornævnet. Bekendtgørelse om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet Gebyrbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at revisorer, der har fået tilladelse efter § 10, stk. 5, og revisionsvirksomheder, der er omfattet af §§ 13 a eller 15, skal betale et gebyr, der bidrager til finansieringen af kvalitetskontrollen, undersøgelser og Revisornævnet.

•••

Stk. 4 De i stk. 1 og 2 omhandlede gebyrer tillægges udpantningsret.

•••
profile photo
Profilside