14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 42

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 25 af 08. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Medlemmer af en revisionsvirksomheds bestyrelse, direktion eller lignende ansvarligt organ og revisorer samt medlemmer af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden kan af Erhvervsstyrelsen som tvangsmiddel pålægges daglige eller ugentlige bøder, hvis de undlader at

  • 1) efterkomme en anmodning om oplysninger efter § 38 eller

  • 2) efterkomme et påbud givet af styrelsen efter § 40.

•••

Stk. 2 Tvangsbøderne tilfalder statskassen.

•••

Stk. 3 Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 og 2 efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

•••
profile photo
Profilside