14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 40

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 25 af 08. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Efter afslutningen af en undersøgelse tager Erhvervsstyrelsen stilling til, om resultatet af undersøgelsen giver anledning til

  • 1) afslutning af undersøgelsen uden yderligere bemærkninger,

  • 2) at give en påtale,

  • 3) at påbyde, at overtrædelse skal bringes til ophør,

  • 4) at indbringe revisor, revisionsvirksomheden eller begge for Revisornævnet, jf. § 43, eller

  • 5) at indbringe et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden, en virksomhed af interesse for offentligheden eller begge for Revisornævnet, jf. § 44 a

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen offentliggør en afgørelse efter stk. 1, nr. 3, jf. § 47 a.

•••

Stk. 3 Har en undersøgelse omfattet en revisionsopgave for en virksomhed af interesse for offentligheden, skal revisionsvirksomheden senest 4 uger efter modtagelsen af resultatet af undersøgelsen, jf. stk. 1, nr. 2-4, skriftligt orientere virksomhedens revisionsudvalg om Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner. Har virksomheden ikke etableret et revisionsudvalg, skal orienteringen efter 1. pkt. gives til virksomhedens øverste ledelsesorgan.

•••
profile photo
Profilside