14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 4

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 25 af 08. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Efteruddannelse
En revisor, der er godkendt efter § 3, har pligt til at deltage i et passende efteruddannelsesprogram, der sikrer, at den pågældende til stadighed opdaterer og vedligeholder sin teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkelig højt niveau.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om efteruddannelse og om kontrol heraf. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte nærmere regler om yderligere efteruddannelse af revisorer, der udfører revision i virksomheder omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 3. Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder Efteruddannelsesbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Revisor skal til enhver tid kunne dokumentere, at kravene om efteruddannelse er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside