14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 34

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Kvalitetskontrol
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af kvalitetskontrollen efter § 29. Styrelsen kan uddelegere udførelsen af kvalitetskontrollen for revisionsvirksomheder, der ikke udfører revision af regnskaber aflagt af virksomheder af interesse for offentligheden. Styrelsen fastsætter nærmere regler om kvalitetskontrollen og dens gennemførelse. Styrelsen kan herunder fastsætte særlige regler for kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder, der udfører revision i virksomheder af interesse for offentligheden. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder

•••

Stk. 2 De i stk. 1 omhandlede regler for gennemførelsen af kvalitetskontrol skal bl.a. indeholde regler for:

  • 1) Hvem der kan udføre kvalitetskontrol,

  • 2) udvælgelse af kvalitetskontrollanter til gennemførelse af kvalitetskontrolbesøg, jf. § 35,

  • 3) udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol,

  • 4) omfanget og gennemførelsen af kvalitetskontrol og

  • 5) offentliggørelse af resultatet af en kvalitetskontrol, jf. § 35 b, stk. 1.

•••

Stk. 3 Udgifterne til kvalitetskontrollen udredes foreløbig af Erhvervsstyrelsen, men afholdes af den revisionsvirksomhed, der er blevet kvalitetskontrolleret. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om betalingen.

•••
profile photo
Profilside