14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 33

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Revisoreksamen m.v.
Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om betingelserne for at indstille sig til følgende eksamener: Bekendtgørelse om forretningsorden for Revisorkommissionen

  • 1) Eksamen for statsautoriserede revisorer, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, og § 3 a, stk. 1,

  • 2) særlig prøve for personer, som har været uden godkendelse i en årrække, jf. § 9, stk. 3, og

  • 3) egnethedsprøve for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, jf. § 10, stk. 2.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fastsætter endvidere regler om de i stk. 1 nævnte eksamener, herunder regler om kravene til eksamen, eksamens afholdelse og bedømmelse, hvem der forestår afholdelsen af eksamener, og grundlaget for betaling for aflæggelse af disse eksamener. Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer

•••

Stk. 3 Uanset § 48, stk. 1, kan Erhvervsstyrelsen til den, der forestår afholdelsen af eksamen efter stk. 2, videregive de oplysninger, der er nødvendige for dennes varetagelse af opgaven.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at der skal ydes bistand vedrørende eksamen til den færøske registreringsmyndighed.

•••
profile photo
Profilside