14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 26

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Revisor må ikke for udførelsen af opgaver efter § 1, stk. 2, betinge sig

  • 1) et højere vederlag for sit arbejde, end der kan anses for rimeligt, eller

  • 2) et vederlag, hvis betaling eller størrelse gøres afhængig af andre forhold end det udførte arbejde.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder tillige anvendelse på vederlag for andre ydelser, når revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, samtidig for den samme hvervgiver kontrollerer eller er knyttet til opgaver efter § 1, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside