14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 25

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Revisionsvirksomheden og revisor skal sikre, at den eller de revisorer, der underskriver revisionspåtegningen for virksomheder som nævnt i stk. 2, senest 7 år efter at vedkommende er udpeget til opgaven, udskiftes for en periode af mindst 3 år.

•••

Stk. 2 Virksomheder, der ikke er omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 3, men som i 2 på hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af følgende kriterier, er omfattet af stk. 1, indtil de ikke længere opfylder kriterierne:

  • 1) En medarbejderstab på 2.500 personer,

  • 2) en balancesum på 5 mia. kr. og

  • 3) en nettoomsætning 5 mia. kr.

•••

Stk. 3 § 1 a, stk. 2 og 3, finder anvendelse ved beregning af størrelserne efter stk. 2.

•••
profile photo
Profilside