14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 20

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 20. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Revisionsprotokol
I virksomheder af interesse for offentligheden skal et revisionsprotokollat, jf. artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden, også forelægges for den reviderede virksomheds bestyrelse eller tilsynsorgan.

•••
profile photo
Profilside