14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 2

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 25 af 08. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Offentligt register
Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. I registeret optages

  • 1) personer, der er godkendt som statsautoriseret eller registreret revisor, jf. § 3,

  • 2) personer, der efter § 10, stk. 1, er godkendt som revisor,

  • 3) personer, der efter § 10, stk. 5, har fået tilladelse til at varetage konkrete hverv,

  • 4) personer, der midlertidigt og lejlighedsvis afgiver erklæringer, jf. § 11, stk. 2,

  • 5) virksomheder, der er godkendt som revi­sionsvirksomhed, jf. § 13,

  • 6) virksomheder, der er registreret som EU-revisionsvirksomhed eller EØS-revisionsvirksomhed, jf. § 13 a.

  • 7) revisorer og revisionsvirksomheder, der efter § 15 skal registreres her i landet, og

  • 8) landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer, jf. § 17.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om registerets førelse, herunder om indberetning hertil og vedligeholdelse heraf. Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

•••
profile photo
Profilside