Lovkommentarer, som nævner Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 80

Retssikkerhedsloven (1. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Søren Blæsbjerg
Udgivelsesdato: 14. dec 2022
DJØF Forlag