Forarbejder til Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 80