Bøger, som nævner Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 5

1.3.3. Vejledningspligten på særlige områder

- Side 292 -

...vejledningspligten findes herudover i § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Se hertil U 2007.1390 V, hvor en kommune havde handlet ansvarspådragende, idet den ikke havde oplyst en landmand om, at han kunne have søgt om kompensation til handicappede i erhverv i forbindelse med sygemelding, og U 2004.2244 H, hvor Højesteret fandt,...

Læs på Jurabibliotek