Bøger, som nævner Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 5

Forvaltningsret – Sagsbehandling (8. udg.)
Forfattere: Søren Højgaard Mørup, Karsten Revsbech, Carl Aage Nørgaard og Jens Garde
Udgivelsesdato: 19. aug 2019
DJØF Forlag

D. Vejledningspligt

- Side 139 -

...vejledningspligten som udgangspunkt den samme, uanset om kontakten til forvaltningen sker via en (evt. obligatorisk) digital selvbetjeningsløsning. I visse tilfælde følger en videre vejledningspligt af særlige bestemmelser i den enkelte lov, f.eks. lov om social service kap. 3 og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 5, 2. pkt.

Læs på Jurabibliotek