Bøger, som nævner Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 5

2.3. Vejledningens indhold og omfang

- Side 388 -

...og bistand, skal disse bestemmelser naturligvis følges. En udvidelse af vejledningspligten findes i § 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. herom U 2007.1390 V, FOB 2002.340, FOB 2011 1-3 og FOB 2011 14-3. Efter servicelovens § 10 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning,...

Læs på Jurabibliotek