Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 35

Denne konsoliderede version af retssikkerhedsloven (det sociale område) er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov nr. 453 af 10. juni 1997,
jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 13. marts 2024,
som ændret ved lov nr. 329 af 9. april 2024, lov nr. 661 af 11. juni 2024 og lov nr. 680 af 11. juni 2024

§ 35

(Ophævet)