14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 16a

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område paragraf 16a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retssikkerhedsloven (det sociale område) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16a Kommunalbestyrelsen fører et kriminalpræventivt tilsyn med personer, som i henhold til dom eller kendelse eller som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal undergives tilsyn af de sociale myndigheder. Dette tilsyn føres af den kommune, der har pligt til at yde hjælp, jf. §§ 9 og 9 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om ophold i en boform efter § 108 i lov om social service.

•••

Stk. 2 Social- og ældreministeren kan fastsætte regler om de sociale myndigheders tilsyn.

•••
profile photo
Profilside