Retspsykiatriloven § 3

Denne konsoliderede version af retspsykiatriloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om retspsykiatrisk behandling m.v.

Lov nr. 1396 af 21. december 2005,
som ændret ved lov nr. 504 af 01. maj 2019

§ 3

Væsentlige ændringer i den i § 2 nævnte sikringsafdelings forhold kræver godkendelse af indenrigs- og sundhedsministeren. Afgørelsen træffes efter forhandling med justitsministeren.