14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retspsykiatriloven § 2

Lov om retspsykiatrisk behandling m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retspsykiatriloven og bygger på lov nr. 1396 af 21. december 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Det påhviler regionsrådet for Region Sjælland at drive den til Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland knyttede sikringsafdeling. I sikringsafdelingen skal modtages:

  • 1. Personer, der i henhold til dom eller administrativ beslutning skal anbringes i sikringsafdelingen.

  • 2. Personer, der efter retskendelse skal indlægges til mentalundersøgelse på hospital for sindslidende, og som af anklagemyndigheden skønnes at burde anbringes i sikringsafdelingen.

•••
profile photo
Profilside