14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retspsykiatriloven § 1

Lov om retspsykiatrisk behandling m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retspsykiatriloven og bygger på lov nr. 1396 af 21. December 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Regionsrådene har pligt til på deres psykiatriske sygehuse eller sygehusafdelinger at modtage:

  • 1. Personer, der efter retskendelse skal indlægges til mentalundersøgelse.

  • 2. Personer, der i henhold til dom eller kendelse skal anbringes på psykiatrisk sygehus eller på anden måde undergives psykiatrisk behandling.

  • 3. Personer, der efter Justitsministeriets eller overøvrighedens bestemmelse skal anbringes på psykiatrisk sygehus.

  • 4. Personer, der som vilkår for prøveløsladelse eller tiltalefrafald skal undergives psykiatrisk behandling.

•••

Stk. 2 Regionsrådet kan indgå overenskomst med eller på anden måde benytte private institutioner som led i varetagelsen af den ambulante behandling af patienter, som er omfattet af stk. 1, nr. 2, og på anden måde undergives psykiatrisk behandling i henhold til dom eller kendelse, eller som er omfattet af stk. 1, nr. 4.

•••

Stk. 3 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om regionernes benyttelse af institutioner som nævnt i stk. 2.

•••
profile photo
Profilside