Bøger, som nævner Retsplejeloven § 995

Til stk. 3. Godtgørelse efter EAL § 26, stk. 3 – Databeskyttelsesforordningen

- Side 941 -

...Bestemmelsen giver hjemmel til at beskikke en advokat, som kan bistå forurettede. Bestemmelsen i retsplejelovens § 995 gælder generelt for borgerlige krav under straffesager og angår specifikt advokatbistand til opgørelse af erstatningskrav. Det antages, at denne bestemmelse også finder anvendelse ved adhæsionssager efter færdselsloven og hundeloven.

Læs på Jurabibliotek