14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 937

Lov om rettens pleje paragraf 937

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§937 Under hovedforhandlingen har den part, som anker, først ordet. I øvrigt foregår forhandlingen i de former, som Højesteret under iagttagelse af reglerne herom i kapitel 2, 3 og 16 nærmere fastsætter. Reglerne i § 748 a finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Afhøring af vidner for Højesteret foregår i overensstemmelse med reglerne i §§ 866-869.

•••
profile photo
Profilside