14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 923

Lov om rettens pleje paragraf 923

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§923 Tilførsler til retsbøger om forklaringer afgivet af vidner og skønsmænd under byretsbehandlingen kan ud over i de i § 871 nævnte tilfælde anvendes som bevismiddel, hvis ingen af parterne inden hovedforhandlingen har anmodet om ny afhøring.

•••
profile photo
Profilside