14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 92

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 92:

Som led i forslaget om at udvide sagkyndige dommeres medvirken i civile retssager foreslås det, at retsplejelovens kapitel 9 b om udtagelse af sagkyndige dommere nyaffattes, men således at de grundlæggende principper fra den gældende ordning videreføres. Sagkyndige dommere beskikkes for fire år ad ga...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.