Retsplejeloven § 884

Denne konsoliderede version af retsplejeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om rettens pleje

Lov nr. 90 af 11. april 1916,
jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 04. marts 2024,
som ændret ved lov nr. 538 af 08. juni 2006, lov nr. 1621 af 26. december 2013 og lov nr. 661 af 11. juni 2024

§ 884

Domfældes tiltalte, skal retten i begrundelsen for dommen angive

  • 1) de omstændigheder, som anses for bevist og lægges til grund for domfældelsen,

  • 2) den regel, der er overtrådt, og

  • 3) straffehjemmelen.

Stk. 2 Frifindes tiltalte, skal retten i begrundelsen angive

  • 1) de omstændigheder, som er en betingelse for straf, og som anses for at mangle eller for ikke at være bevist, eller

  • 2) de strafudelukkende omstændigheder, som anses for at foreligge, og

  • 3) de lovbestemmelser, der er anvendt.

Stk. 3 Dommen skal endvidere indeholde en begrundelse for et eventuelt mindretals opfattelse. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på denne begrundelse.