14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 884

Lov om rettens pleje paragraf 884

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§884 Domfældes tiltalte, skal retten i begrundelsen for dommen angive

  • 1) de omstændigheder, som anses for bevist og lægges til grund for domfældelsen,

  • 2) den regel, der er overtrådt, og

  • 3) straffehjemmelen.

•••

Stk. 2 Frifindes tiltalte, skal retten i begrundelsen angive

  • 1) de omstændigheder, som er en betingelse for straf, og som anses for at mangle eller for ikke at være bevist, eller

  • 2) de strafudelukkende omstændigheder, som anses for at foreligge, og

  • 3) de lovbestemmelser, der er anvendt.

•••

Stk. 3 Dommen skal endvidere indeholde en begrundelse for et eventuelt mindretals opfattelse. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på denne begrundelse.

•••
profile photo
Profilside