14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 855

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 855:

Det følger af retsplejelovens § 855, stk. 3, at en hovedforhandling i visse nærmere angivne tilfælde kan fremmes til dom i tiltaltes fravær, hvis retten ikke finder tiltaltes tilstedeværelse nødvendig.Det foreslås at ændre bestemmelsen, så retterne fremover i de nævnte tilfælde skal fremme en hovedforhandling til dom i tiltaltes fravær, hvis anklag...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.