Bøger, som nævner Retsplejeloven § 832a

Miljøbeskyttelsesloven (2. udg.)
Forfattere: Gorm Møller
Udgivelsesdato: 12. jun 2019
DJØF Forlag

Ransagning

- Side 1368 -

Ransagning foretages af politiet og kræver retskendelse, medmindre der er bestemte grunde til at antage, at bevis i sagen eller genstande, der kan beslaglægges, kan findes ved ransagningen, jf. retsplejelovens §§ 795-96.

Læs på Jurabibliotek