14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 804b

Lov om rettens pleje paragraf 804b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§804b Udbydere skal på politiets begæring som led i efterforskningen af en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, eller en krænkelse som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning udlevere oplysninger, der identificerer en slutbrugers adgang til elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

•••

Stk. 2 Trafik- og lokaliseringsdata er ikke omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 3 Overtrædelse af stk. 1 straffes med bøde.

•••
profile photo
Profilside