Bøger, som nævner Retsplejeloven § 79

Retssystemers funktion og virke (1. udg.)
Forfattere: Helle Blomquist
Udgivelsesdato: 21. sep 2018
DJØF Forlag

2.1.1.1. Hvem kan blive lægdommere? Og hvordan?

- Side 324 -

Ved udtagelse til den enkelte sag er det efter retsplejelovens § 79 landsretten, der udtager det nødvendige antal fra starten af listen.

Læs på Jurabibliotek