14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 780

Lov om rettens pleje paragraf 780

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§780 Politiet kan efter reglerne i dette kapitel foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden ved at

  • 1) aflytte telefonsamtaler eller anden tilsvarende telekommunikation (telefonaflytning),

  • 2) aflytte andre samtaler eller udtalelser ved hjælp af et apparat (anden aflytning),

  • 3) indhente oplysning om, hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikationsapparater der sættes i forbindelse med en bestemt telefon eller andet kommunikationsapparat, selv om indehaveren af dette ikke har meddelt tilladelse hertil (teleoplysning),

  • 4) indhente oplysning om, hvilke telefoner eller andre tilsvarende kommunikationsapparater inden for et nærmere angivet område der sættes i forbindelse med andre telefoner eller kommunikationsapparater (udvidet teleoplysning),

  • 5) tilbageholde, åbne og gøre sig bekendt med indholdet af breve, telegrammer og andre forsendelser (brevåbning) og

  • 6) standse den videre befordring af forsendelser som nævnt i nr. 5 (brevstandsning).

•••

Stk. 2 Politiet kan foretage optagelser eller tage kopier af de samtaler, udtalelser, forsendelser m.v., som er nævnt i stk. 1, i samme omfang som politiet er berettiget til at gøre sig bekendt med indholdet heraf.

•••
profile photo
Profilside